TYP 4361, TYP 4362

Do sušáren s výbušným prostředím

Topné těleso je složeno z ocelových topných větví připevněných v ocelové přírubě, opatřené maticí. Celé topné těleso je bez povrchové úpravy, nebo je provedena povrchová úprava šopováním hliníkem.

Tato topná tělesa jsou určena do sušáren s výbušným prostředím. Při použití těchto těles je nutno dbát parametrů uvedených v tabulce. Uživatel těchto topných těles musí přizpůsobit jejich povrchovou teplotu prostředí, ve kterém pracují. Toto lze zajistit odvodem tepla z povrchu topného tělesa pomocí proudícího vzduchu, který má příslušnou rychlost a takové množství, aby se splnily podmínky nevýbušného provedení. Směr proudění vzduchu musí být kolmý k ose šroubovice.
Maximální přípustná teplota povrchu topného tělesa za provozu, pokud to předpisy o nevýbušnosti umožňují, je 400 °C.

Celé zařízení se zabudovanými topnými tělesy musí být vždy předloženo ke schválení Státní zkušebně FTZÚ v Ostravě - Radvanicích.

typové číslo objednací V W L L1 W/cm2
436190440 76 500 590 75 0,50
436192210 230 165 310 75 0,33
436192240 230 500 590 75 0,50
436192260 230 1250 590 75 1,25
436192280 230 1200 460 75 1,41
436192610 400 165 310 75 0,33
436192650 400 1000 590 75 1,00
436192660 400 1250 590 75 1,25
436192680 400 1200 460 75 1,41
436192690 400 1250 1000 75 0,70
436197210 230 165 310 75 0,30
436197680 400 1200 460 75 1,40
436198480 500 1200 460 75 1,40

 

typové číslo objednací V W L L1 W/cm2
436292700 400 710 1000 75 0,38
436292710 400 1100 1000 180 0,61
436292720 400 1500 1000 75 0,83
typové číslo objednacíinfoCena bez DPH
Cena s DPH
Přidat do košíku
436190440info2.058,00Kč
2.490,18Kč
Vložit do košíku
436192210info1.092,00Kč
1.321,32Kč
Vložit do košíku
436192240info2.107,00Kč
2.549,47Kč
Vložit do košíku
436192260info2.051,00Kč
2.481,71Kč
Vložit do košíku
436192280info1.491,00Kč
1.804,11Kč
Vložit do košíku
436192610info1.103,00Kč
1.334,63Kč
Vložit do košíku
436192650info2.065,00Kč
2.498,65Kč
Vložit do košíku
436192660info2.023,00Kč
2.447,83Kč
Vložit do košíku
436192680info1.491,00Kč
1.804,11Kč
Vložit do košíku
436192690info2.881,00Kč
3.486,01Kč
Vložit do košíku
436197210info1.607,00Kč
1.944,47Kč
Vložit do košíku
436197680info1.929,00Kč
2.334,09Kč
Vložit do košíku
436198480info1.960,00Kč
2.371,60Kč
Vložit do košíku
436292700info2.898,00Kč
3.506,58Kč
Vložit do košíku
436292710info2.944,00Kč
3.562,24Kč
Vložit do košíku
436292720info2.961,00Kč
3.582,81Kč
Vložit do košíku

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2018