Do sušáren s výbušným prostředím

TYP 4349

Topné těleso je složené z ocelových topných větví. Aby bylo rozdělení tepla dokonalé, jsou zality v hliníku. Topné větve jsou připevněny k ocelové přírubě, opatřené dvěma maticemi a podložkami. Topná tělesa jsou vyráběna s prodlouženou délkou trubky Lp = 150 nebo 600, případně 700 mm.

Aby se zhotovil nevýbušný ohřívač, je třeba topné těleso zabudovat do nevýbušné svorkovnicové skříně s pevným závěrem podle ČSN 33 0372. Při použití tohoto tělesa je nutno dodržovat parametry uvedené v tabulce. Uživatel tohoto topného tělesa musí přizpůsobit jeho povrchovou teplotu prostředí, ve kterém pracuje. Toto lze zajistit odvodem tepla z povrchu topného tělesa pomocí proudícího vzduchu, který má příslušnou rychlost a množství. Tím se splní podmínky nevýbušného provedení. Směr proudění vzduchu musí být kolmý k ose topného tělesa. Max. přípustná teplota povrchu topného tělesa za provozu, pokud to předpisy o nevýbušnosti umožňují, je 350 °C. Bez odvodu tepla se hliníková žebra roztaví.

Celé zařízení se zabudovanými topnými tělesy musí být vždy předloženo ke schválení Státní zkušebně FTZÚ v Ostravě-Radvanicích.

Možnost objednání od 10 ks výše na každé provedení.

typové číslo objednací V W L Lp W/cm2
434990010 230 500 250 150 0,521
434990020 230 500 250 600 0,521
434990030 230 750 300 150 0,657
434990050 230 1000 400 150 0,655
434990060 230 1000 400 600 0,655
434990070 230 1200 450 150 0,702
434990090 230 1500 550 150 0,717
434990100 230 1500 550 700 0,717
434990190 250 1500 550 150 0,717
434990210 400 500 250 150 0,521
434990220 400 500 250 600 0,521
434990230 400 750 300 150 0,657
434990240 400 750 300 600 0,657
434990250 400 1000 400 150 0,655
434990260 400 1000 400 600 0,655
434990270 400 1200 450 150 0,702
434990280 400 1200 450 600 0,702
434990290 400 1500 550 150 0,717
434990300 400 1500 550 700 0,717
434990310 400 900 550 150 0,430

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2018