Kontaktní ohřev

Systém předehřevu formy

Předehřev formy na odlévání olova a řízené chlazení. V systému jsou použitá topná tělesa Maxim a Oakley rozdělená do šesti horizontálních sekcí – pro předehřev formy a postupné řízené ochlazování odlitku, které je podmínkou eliminace jeho nehomogenity. Topné elementy jsou připevněny dočasnými svorníky na vnitřní i vnější plášť formy a vyvedeny na keramické svorky. Na sedmi místech, která jsou z hlediska ohřevu nejkritičtější, jsou umístěna teplotní čidla. V průběhu odlévání jsou topná tělesa překryta izolační vatou.  Součástí systému je řídící regulační rozvaděč, který umožňuje v průběhu odlévání produktu řídit teplotu automaticky, nebo je možné systém přepnout na ruční ovládání.

Technické parametry

Celkový příkon cca 150 kW
Napětí 3x400 V
Materiál topných těles nerezová ocel AISI 321/EN 1.4541
Počet topných těles Maxim 155
Počet topných těles Oakley 9
Pracovní teplota 250 – 450 °C

  Výhody
• komfortnější a bezpečnější obsluha (oproti klasickému ohřevu plynovými hořáky)
• rovnoměrný, řízený ohřev a chladnutí
• automatické nebo individuální řízení ohřevu jednotlivých sekcí

 Oblasti použití
• Metalurgie
• Jaderný průmysl

 

Fotografie: 
Systém předehřevu formy
Schema: 
Systém předehřevu formy

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021