Ohřev vzduchu, kontaktní ohřev

TYP 5904

Rovná topná tělesa s kovovým pláštěm jsou opatřena vývodními kolíky.

Topná tělesa těchto typů vyrábíme v mnoha provedeních, která se liší parametry určujícími jejich použití. Dají se používat například pro kontaktní ohřev topných desek přiložením, nebo zabudováním do drážek, dále pak pro ohřev klidného nebo proudícího vzduchu atd. Za určitých podmínek lze jimi ohřívat kapaliny.

Vyrábí se do maximální délky 8300 mm na napětí 12 až 400 V, s příkony odpovídajícími příslušnému ohřívanému prostředí. Tomuto prostředí je též přizpůsoben plášť topného tělesa, který může být ocelový - tř. 11, nerezový - tř. 17, nebo měděný.

typové číslo objednací V W L L1 N
590490050 230 1000 410 15 30
590490070 230 500 640 15 50
590490090 230 700 690 20 30
590490100 230 1500 1080 21 50
590490160 230 666 1060 13 75
590490190 230 1333 2060 13 75
590490220 230 1000 510 13 25
590490230 230 1000 595 15 50
590490240 230 1333 2060 25 60
590490250 230 700 2060 25 60
590490260 230 1500 1180 20 50
590490280 230 1200 1275 15 75
590490290 115 700 400 29 30
590490340 230 1000 1000 13 50
590490390 230 1000 1450 15 50
590490460 230 230 970 13 75
590490470 230 2000 2060 13 75
590490480 230 1000 2000 13 150/250
590490490 230 1700 1700 13 60
590490500 400 3000 2280 13 220
Fotografie: 
Ohřev vzduchu, kontaktní ohřev
Schema: 
Ohřev vzduchu, kontaktní ohřev

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021