Historie a vývoj

Hlavní milníky společnosti
1943   Založení Elektrotechnické akciové společnosti ESA
1948   Zakoupení licence švýcarské firmy Maxim-Aurau na výrobu trubkových topných těles plochooválného průřezu
1950   Zestátní a následné přejmenování na národní podnik Elektro-Praga Hlinsko
1960   Zavedení výroby trubkových topných těles s kruhovým průřezem
1964   Přesunutí výroby do nové výrobní haly s plochou více než 7000 m2
1991   Opětovný přechod na akciovou společnost
1996   Změna názvu na ETA a.s
2001   Osvědčení systému kvality certifikátem ISO 9001:2000
2001   Změna vlastnictví a názvu na Backer Elektro CZ. Člen NIBE Element spadající pod švédský koncern NIBE INDUSTRIER AB
2008   Dokončení rekonstrukce druhé výrobní haly s plochou 5000 m2
2008   Sjednocení vrcholového vedení společností Backer Elektro CZ a Eltop Praha s.r.o
2010   Zavedení sytému managementu kvality ISO 9001:2008
2011   Zavedení environmentálního managementu ISO 14001:2004

Historie a vývoj
Výroba elektrických topných těles má v Hlinsku více než sedmdesátiletou tradici. V roce 1943 zde byla založena Elektrotechnická akciová společnost ESA, která záhy nato započala také s výrobou elektrospotřebičů pro domácnost, a to vařičů a žehliček. V nich používala vlastní odporové topné spirály ukládané do keramických nosníků nebo keramických korálků.

V roce 1948 byla zakoupena licence švýcarské firmy Maxim-Aurau na výrobu trubkových topných těles plochooválného průřezu. To odstartovalo výrazný rozvoj výroby elektrických topných těles a následně tepelných spotřebičů. Společnost ESA byla po zestátnění v roce 1948 následně v roce 1950 přejmenována na národní podnik Elektro-Praga Hlinsko.

V roce 1953 vzniklo vývojové a konstrukční oddělení, což umožnilo rozvoj výroby topných těles též pro všestranné použití v nejrůznějších oblastech průmyslu. V roce 1960 byla zavedena výroba trubkových topných těles s kruhovým průřezem. V roce 1964 byla výroba soustředěna do nové výrobní haly s plochou více než 7000 m2, ve které se dodnes nachází. Moderní a produktivnější technologie společně s větší variabilností v konstruování topných těles umožnily postupné dominantí obsazení trhu tehdejšího Československa.

V roce 1991 se Elektro-Praga Hlinsko stala opět akciovou společností a v roce 1996 byl změněn název na ETA a.s., identický s používanou značkou. Výroba topných těles byla v podniku začleněna jako závod 03. V období let 1990-2000 si topná tělesa z produkce tohoto závodu udržela pod značkou ETA tradičně silné postavení na českém a slovenském trhu.

Počátkem roku 2001 přešel závod 03 z vlastnictví ETA a.s. do vlastnictví společnosti Backer Elektro CZ s.r.o., která je součástí NIBE Element spadající pod švédský koncern NIBE INDUSTRIER AB. Tento koncern evropského významu má tři divize, přičemž divize topných těles je jednou z hlavních. Po světě má 25 závodů, z nichž jedním je Backer Elektro CZ.

V současnosti je roční produkce společnosti Backer Elektro CZ okolo 1,5 milionu kompletních topných těles v široké škále technických parametrů pro rozmanité použití v mnoha oblastech průmyslu, dopravy, domácích spotřebičů, gastronomie apod. Díky dlouholetým bohatým zkušenostem ve vývoji a konstrukci a s moderní technologií výroby je společnost Backer Elektro CZ schopna vyhovět nejnáročnějším požadavkům zákazníků v sériové i kusové výrobě elektrických topných těles.
Kromě převažující výroby topných těles vyrábí Backer Elektro CZ také el. průtokové ohřívače vody a elektrické sušáky prádla.

 

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021