Reklamační podmínky

Reklamační podmínky společnosti Backer Elektro CZ jsou ve shodě s platnými
ustanoveními Obchodního zákoníku.

Dva druhy výrobků naší produkce – elektrická topná tělesa a spotřebiče pro domácnost, to znamená také jejich odlišné praktické použití a z toho plynoucí určité rozdílnosti při vyřizování případných reklamací.

Spotřebiče pro domácnost

Námi vyráběné elektrospotřebiče pro domácnost jsou vybaveny návodem k obsluze a záručním listem. Před prvním použitím výrobku si přečtěte, prosím, návod k obsluze. Pokud se vyskytnou nějaké nejasnosti, můžete se obrátit přímo na nás a další informace získáte na telefonním čísle 463 030 621.

Délka záruční doby a informace o postupu při reklamaci jsou uvedeny na záručním listě, který je součástí návodu k obsluze.

V případě vyskytnutí se závady v záruční době se obracejte na některý ze záručních servisů, jejichž aktuální seznam je přiložen k výrobku. Spotřebič můžete také zaslat přímo k nám na adresu:

Backer Elektro CZ s.r.o.
reklamační oddělení
Poličská 444
539 01 Hlinsko

 K výrobku nezapomeňte přiložit záruční list, kopii dokladu o zakoupení (dobírková faktura) a stručný popis závady a jak se projevuje.

Elektrická topná tělesa

U elektrických topných těles, která slouží jako součást nějakého stroje nebo zařízení a nebo jsou určena jako náhradní díl do konkrétního elektrospotřebiče, poskytujeme záruční dobu v délce 6 měsíců.

Topná tělesa nejsou vzhledem ke svému charakteru použití vybavována návodem k obsluze a záručním listem. Jako záruční list v tomto případě slouží doklad o zakoupení (dobírková faktura). V případě nejasností ve věci správného připojení a užití topného tělesa nás kontaktujte na telefonním čísle 463 030 615.

Použití topného tělesa mimo zařízení, pro které je toto těleso výrobcem určeno je kupující povinen konzultovat s prodávajícím. Pokud kupující použije topné těleso v rozporu s určením prodávajícího, případně v rozporu s jeho doporučením, nelze v takových případech uznat jakékoliv nároky z vad tohoto zboží.

V případě reklamace zašlete topné těleso přímo do naší firmy na adresu:

Backer Elektro CZ s.r.o.
reklamační oddělení
Poličská 444
539 01 Hlinsko

K výrobku nezapomeňte přiložit kopii dokladu o zakoupení ( dobírková faktura ), který slouží jako záruční list a dále stručný popis závady a jak se projevuje. Reklamace topného tělesa může být uznána pouze v případě, že těleso bylo správně užíváno k účelu, pro který je určeno a bylo do konkrétního zařízení nebo spotřebiče správně odborně připojeno a upevněno.

Doporučení zákazníkům

Při přebírání dobírkové zásilky zkontrolujte ještě v přítomnosti přepravce neporušenost obalu a zda nejeví zřetelné známky poškození.

V případě zřejmého poškození obalu zásilku buď nepřebírejte nebo sepište přímo na místě s přepravcem příslušný protokol o stavu obalu a zásilku převezměte.

Pokud by se stalo, že po vybalení je výrobek nefunkční, odešlete ho zpět na adresu našeho reklamačního oddělení, a to jako normální poštovní balík ( ne jako dobírka! ). Výrobek vyměníme za nový bezvadný a zašleme na Vaší adresu na naše náklady.

Výrobek vykazuje závadu v době záruky – postupujte podle reklamačních podmínek výše uvedených pro spotřebiče pro domácnost nebo pro elektrická topná tělesa.

Konzultace

S kým konzultovat Vaše eventuelní dotazy nebo nejasnosti naleznete v části KONTAKT naší internetové prodejny.

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021