Objednací a dodací podmínky

Zákazníci společnosti Backer Elektro CZ mohou své objednávky uplatňovat písemně poštou, faxem nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu. Po obdržení a prostudování objednávky jsou se zákazníkem telefonicky prokonzultovány případné nejasnosti. Jakmile je objednávka oboustranně vyjasněna, je zákazníkovi odesláno písemné potvrzení objednávky a všeobecné obchodní podmínky společnosti Backer Elektro CZ. Nejsou-li ze strany zákazníka žádné další připomínky, je zakázka dle objednávky zařazena v nejbližším možném dohodnutém termínu do výroby. Jedná-li se o běžné standardní typy topných těles, které jsou na skladě k dispozici, je možné je zákazníkovi bez dalšího prodlení expedovat.

V zájmu bezproblémového a tudíž rychlého zpracování objednávky topných těles, která jsou ze standardního sortimentu Backer Elektro CZ, je důležité znát a uvést jejich devítimístné číslo výkresu:

U nových typů topných těles, nebo pokud není známo celé devítimístné číslo výkresu, je nutné uvést v objednávce dle možnosti následující informace:

• typové číslo, pokud je známé
• tvar tělesa/tyče
• výkres nebo náčrt
• ohřívané medium, max. teplota a tlak
• napětí a příkon
• materiál pláště tělesa
• účel použití top. tělesa (popis zařízení)
• netopící zóny
• požadavek na profil tyče
• připojovací a upevňovací prvky
• požadované množství a termín dodání

V případě požadavku na nový typ topného tělesa je uvedená technická specifikace vyjasňována se zákazníkem telefonicky, faxem, e-mailem. Jedná-li se o složitější záležitost, je vhodná odborná konzultace s pracovníky obchodního a technického oddělení, přímo na místě ve společnosti Backer Elektro CZ v Hlinsku.

Na základě všech známých údajů Vám můžeme zaslat faxem např. výkres topného tělesa z našeho aktuálního sortimentu, které má identické parametry jako požadované těleso, nebo výkres s parametry vhodně upravenými podle Vašeho zadání. Po Vašem posouzení a odsouhlasení návrhu je možné zakázku zadat ihned do výroby v nejbližším termínu, který je k dispozici.

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021