Komplexní řešení silové části pro pyrolytickou pec

Ohřev vzduchu

Naše zařízení zajišťuje ohřev a regulaci teploty v pyrolytické peci, která se používá k ekologické likvidaci odpadové pryže (použité pneumatiky, dopravní pásy atd.). Nízkoteplotním rozkladem pryže dokáže tuto odpadní surovinu přeměnit na ocelový drát a certifikované palivo (uhlíková drť, olej).
Námi dodané zařízení se skládá z:
• 81 ks těles oakley  ø 8,5 mm, délka 8 m natvarované do tvaru U
• svorkovnicové pole umístěné na zadním čele pece
• silový rozvaděč zajišťující rozvod nízkého napětí, jištění jednotlivých větví, regulaci teploty a komunikaci s řídící jednotkou (rozměry rozvaděče 1200x500x200mm)
• čidla a kompletní kabeláž

Technické parametry systému ohřevu pece

Příkon při náběhu 300 kVA
Příkon při procesu 60-90 kVA
Délka pracovního cyklu 80-90 min.
Pracovní teplota 320 °C
Množství vsázky na jeden cyklus 350-500 kg (přibližně 50 ks pneumatik)

Výhody topného procesu
• bez chemické nebo mechanické úpravy vstupního materiálu
• ekologické zpracování odpadu
• nezatěžuje okolí hlukem ani zápachem
• bezprašný proces
• proces probíhá v uzavřeném cyklu

Oblast použití
Ekologická likvidace odpadové pryže

 

 

Fotografie: 
Komplexní řešení silové části pro pyrolytickou pec
Schema: 
Komplexní řešení silové části pro pyrolytickou pec

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021