Ohřev sudů a barelů

Těleso na ohřev sudů se používá k udržení teploty a tekutosti kapalin a ropných produktů.

Standardní těleso je dodáváno s provozní kontrolkou, termostatem 30-110 °C, tepelnou pojistkou 165 °C, 3m napájecí kabel s konektorem pro připojení zásuvky. Dle požadavků zákazníka může být těleso dodáno s jiným termostatem nebo tepelnou pojistkou.
Těleso na ohřev sudů vyhovuje normám pro bezpečnost el. spotřebičů EN 60335-1.

W V Rozměry (mm)
1000 230 Ø 580 x 200
1500 230 Ø 580 x 200
2000 230 Ø 580 x 200

Napojení
Kabel s uzemněním.

Montáž
Těleso se umísťuje na dolní část sudu, aby se ohříval celý jeho obsah.
K zajištění optimálního převodu tepla musí být po prvním topném cyklu pružná stahovací část tělesa opětovně natažena. Nastavení stahovací části by mělo být průběžně kontrolováno. V případě, že je těleso zapnuto, doporučuje se použití rukavic. Topné těleso se nesmí používat ve venkovním prostředí, ve vlhké místnosti, nebo pokud není připevněno na sud. Těleso nesmí přijít do styku s kapalinou.

Termostat
Je ho možné nastavovat šroubovákem po odstranění gumové zátky z propojovacího boxu. Teplota na stupnici termostatu ukazuje povrchovou teplotu sudu, ne teplotu ohřívaného média.

Tepelná pojistka
Těleso je vybaveno pojistkou proti přehřátí, která odpojí těleso v případě poruchy termostatu, nebo v případě problému s přestupem tepla do sudu.  Tepelná pojistka může být manuálně resetována tlačítkem umístěným pod kupolovitou maticí na propojovacím boxu. Před resetováním musí být těleso chladné a jeho připevnění na sud musí být kontrolováno. Pokud těleso po resetování nefunguje, musí být zkontrolováno elektrikářem.

Bezpečnost
Části zapnutého topného tělesa se zahřívají!
Těleso připevněné na sudu nesmí být vzdáleno méně než metr od hořlavých nebo stavebních materiálů. Z důvodu nebezpečí vzplanutí ohřívaného média musí být sud po celou dobu ohřevu otevřený a umístěný na dobře větraném místě.

Fotografie: 
Ohřev sudů a barelů
Schema: 
Ohřev sudů a barelů

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021