Regulátory a sensory

Regulátory se používají pro regulaci teploty ve strojích a nástrojích např. v plastikářském, nebo balícím průmyslu.  Tyristory se používají pro regulaci výkonu.
K dispozici je mnoho typů PT100 sensorů a termočlánků pro měření teploty do 1150 °C. Polovodičová relé se používají místo elektromechanických stykačů. Tím je zabráněno postupnému opotřebování funkce relé z důvodu pohyblivých částí.

Příklady aplikací
• rozvaděče
• klimatizace v továrnách
• pece
• chlazení a vytápění továren

Regulátory
Pro regulaci teploty ve strojích a nástrojích v plastikářském a balícím průmyslu.

Regulátory

Polovodičové relé
Polovodičová relé se používají jako alternativa pro elektromechanické stykače. Tím je zabráněno postupnému opotřebování funkce relé z důvodu pohyblivých částí.

Polovodičové relé TYA  Polovodičové relé TYA  Polovodičové relé TYA Polovodičové relé GTS Polovodičové relé GTZ Polovodičové relé GTF

Teplotní sensory
• odporové snímače typ  Pt 100 pro měření teploty do 600 °C
• termočlánky typu J and K pro měření teplot do 800 °C, respektive 1150 °C

 

 

Fotografie: 
Regulátory a sensory

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021